Náhrobné kamene

Nápisy

V neposlednom rade vykonávame nápisy na pomní­ky, zlatenie, striebrenie a opravy pomníkov či hrobov. Vykonávame nápisy aj na čierne sklenené dosky - striebrenie. Ďalej ponúkame zhotovenie ornamentov, ruží­, krížikov a iné, ako naprí­klad portréty do kameňa.

Náhrobné tabule

Počiatočná investícia do žuly je síce drahšia, ale bohato sa kompenzuje vlastnosťami tohto kamenného skvostu. Žula je veľmi odolná proti opotrebovaniu a vydrží desiatky rokov. Navyše nič nevyzerá tak krásne ako pravá prírodná žula.