Jednohroby

Jednohroby slúžia k ukladaniu rakvy, takže rozmerovo potrebujú cca 110x250 cm. Zvyčajne sa skladajú zo žulových rámov, žulové krycie dosky (i z viacerých kusov), žulového sokla pod pomník a samotného pomníka (bežné tvary pomníkov).

 

Tento typ hrobu potrebuje pevný betónový základ.

 

Celožulové pomní­ky

Predovšetkým žula a mramor sú materiály pre cintorínsku architektúru, ktorá nám má pripomínať našich zosnulých príbuzných alebo blízkych. Pomníky zo žuly sú drahšie než terasové, ale ľahšie sa udržiavajú, lepšie vyzerajú a majú dlhšiu životnosť.

(Kamenárstvo Maňura)

Exluzívne hroby

Terazzové pomníky

Vyrábame a opravujeme terasové hroby, ktoré sa robili v časoch horšej dostupnosti žuly. Životnosť terasových hrobov už vypršala a preto nahradzujeme poškodené diely za nové. Teraso (terazzo, teracco = miešaná kamenná drť) je podstatne lacnejšia ako žula.

Nápisy

V neposlednom rade vykonávame nápisy na pomní­ky, zlatenie, striebrenie a opravy pomníkov či hrobov. Vykonávame nápisy aj na čierne sklenené dosky - striebrenie. Ďalej ponúkame zhotovenie ornamentov, ruží­, krížikov a iné, ako naprí­klad portréty do kameňa.